ενοικίαση φορτηγού για μεταφορές

ενοικιάσεις φορτηγών για μπάζα 15 κυβικών ξύλα big bags σακούλες μπάζων πέτρες χώματα χωρίς ενοίκιο

αποκομιδή και μεταφορά μπάζων ιδανικό για αδιατάρακτη κοπή

παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε επαγγελματίες αλλά και σε ιδιώτες για επιτόπου φόρτωμα σε ογκώδη αντικείμενα με ανατροπή

μπορούμε να μεταφέρουμε κορμούς και κλαδιά απο κλάδεμα δέντρων και κοπή


αναλαμβάνουμε το κόψιμο η το κλάδεμα δέντρων με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό

διαθέτουμε ανυψωτικό καλάθι για τις εργασίες κοπής των δέντρων και μεταφορά κλαδιών σε νέες οικονομικές τιμές χαμηλού κόστους

 

Καλέστε Μας Στα Τηλ: 

 

6944355797

2310889172

ενοικίαση φορτηγού για μεταφορά μπάζων με ανατροπή