ενοικίαση φορτηγού μεταφορά κλαδιών

ενοικίαση φορτηγού για μεταφορές και αποκομιδή με ανατροπή και αρπάγη

μπορούμε να μεταφέρουμε κορμούς κλαδιά απο κλάδεμα δέντρων και κοπή

Μετά το κλάδεμα η το κόψιμο του δέντρου σας μεταφέρουμε τα κομμένα κλαδία στην χωματερή

Το φορτηγό διαθέτει ανατροπή και αρπάγη έτσι ώστε εξοικονομούμε χρήμα ενώ αντιθέτως θα χρειαζόταν επιπλέον προσωπικό για το φόρτωμα και ξεφόρτωμα στο φορτηγό

Αποκομοιδή κλαδιών οικονομικά και γρήγορα

Ο χώρος σας μετά το κλάδεμα θα είναι καθαρός και ακέρεος

Μπορούμε εναλλακτικά να φέρουμε κάδους η ακόμη και πολύ μεγάλο φορτηγό για μεγάλες ποσότητες κορμών και δέντρων