ανύψωση τοποθέτηση και ενοικιάσεις  γερανών τιμές με χειριστή

τοποθετήσεις μεταφορές μηχανημάτων και εκμετάλλευση ανυψωτικών με γερανοφόρα μηχανήματα

ενοικιάσεις γερανών μεταφορές και μεταφορές βαρέων αντικειμένων επίσης και μεταφορά προκάτ και γερανών ενοικιάσεις στην θεσσαλονίκη

μπορούμε με ασφάλεια να πραγματοποιήσουμε με τα γερανοφόρα μας τοποθέτηση μηχανημάτων με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας

τοποθετήσεις μεταφορές μηχανημάτων με γερανοφόρο μηχάνημα

εκμετάλλευση ανυψωτικών και μεταφορές με γερανό για δημόσια και εργοταξιακά έργα όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης και του του Δήμου Θεσσαλονίκης

 

μεταφορές με γερανό και μεταφορές βαρέων αντικειμένων και γερανοφόρα μηχανήματα