ανύψωση λέβητα-πέλλετ με γερανό

01

ανύψωση λέβητα με γερανούς

Ειδικευόμαστε στην ανύψωση λεβήτων πετρελαίου και λεβήτων πέλλετ.

Η διαδικασία αυτή είναι για εμάς πολύ γνωστή λόγω της επαναλαμβανόμενης εργασίας.

Εκτελούμε τη μεταφορά του λεβήτα με ασφάλεια από το φορτηγό που μεταφέρει τον λέβητα, μέχρι το εσωτερικό του μπαλκονιού, όπου θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση.

02

γερανός για ανύψωση πέλλετ

Ο λέβητας πέλλετ εισέρχεται με τον ανυψωτικό γερανό μας μέσω του μπαλκονιού με προσεκτικά μελετημένες κινήσεις.

Από αυτό το σημείο και πέρα, η εγκατάσταση βρίσκεται υπό την ευθύνη του τεχνικού που θα αναλάβει την εργασία.

Έχουμε την καλή θέληση να επικοινωνήσουμε με τον μεταφορέα του λεβήτα ή των πέλλετ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα βρεθούμε στο ραντεβού μας ταυτόχρονα και θα διευκολύνουμε την απρόσκοπτη εγκατάσταση.

03

οικονομικές ανυψώσεις

Ο ρόλος μας ολοκληρώνεται με την ασφαλή ανύψωση των παλετών πέλλετ στην ταράτσα της οικοδομής σας.

Για τους πελάτες που επιλέγουν το πέλλετ ως εναλλακτική επιλογή για τη θέρμανση τους και δεν διαθέτουν φυσικό αέριο, η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά απλή.

Οι παλέτες κατανέμονται σε διάφορα σημεία που υπάρχουν δοκάρια κάτω από την πλάκα της ταράτσας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της διαδικασίας.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την ακριβή τοποθέτηση μέσω του γερανού στο κατάλληλο σημείο, εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον χώρο της εγκατάστασης του τηλεσκοπικού γερανού.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο γερανός δεν μπορεί να φθάσει στο απαιτούμενο σημείο, η μεταφορά γίνεται με παλετοφόρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαδικασία και η ασφάλεια της εγκατάστασης

εξοικονομώ κατ οίκον

Επιπλέον, θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι πελάτες μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον μπορούν να λάβουν το τιμολόγιο της εκτελεσθείσας εργασίας από εμάς και να το καταθέσουν ως έξοδο στο πλαίσιο της επιδότησης τους.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να διευκολύνουμε την ενσωμάτωση των εξόδων στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον και να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς.

Προτιμήστε πέλλετ Α1 μπορεί να είναι ακριβότερο , άλλα το ακριβότερο είναι και καλύτερο τι θέλω να πω?

Καταλαβαίνω ότι τα καυστικά υλικά που περιέχονται σε κατώτερες πέλλετ μπορεί να έχουν λιγότερη συγκέντρωση καυστικών ουσιών σε σύγκριση με τα ανώτερα ποιοτικά πελλετ.

Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική για τη διαχείριση των πέλλετ, καθώς η κατάλληλη διάθεση τους απαιτεί τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διάθεση των πέλλετ, καθώς αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Συνιστώ να συνεργαστείτε με ειδικούς στη διαχείριση των καυστικών υλικών και να τηρείτε όλους τους κανονισμούς που ισχύουν για την ασφαλή χειρισμό τους.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο το Α1 έχει μηδενικό σκουπίδι , Άρα 100% καυστικό υλικό

Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με μια αξιόπιστη εταιρία που προμηθεύει πέλλετ κατηγορίας Α1 για να εξασφαλίσετε ότι τα καύσιμα σας είναι υψηλής ποιότητας και συμμορφώνονται με τους προδιαγραφικούς κανόνες.

Επίσης, η επιλογή ποιοτικών λεβήτων πέλλετ είναι σημαντική για την αποτελεσματική και ασφαλή καύση τους.

Αν χρειάζεστε βοήθεια με τη μεταφορά και την τοποθέτηση των λεβήτων πέλλετ, μπορείτε να συνεργαστείτε με επαγγελματίες όπως εσείς ανέφερατε, οι οποίοι διαθέτουν γερανούς και γνώση για την ασφαλή τοποθέτηση των εξοπλισμών.

Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας κατά την ανύψωση και τοποθέτηση των λεβήτων πέλλετ.

Για επιπλέον συμβουλές και πληροφορίες, συνιστώ να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς στην πώληση των πέλλετ και των λεβήτων πέλλετ.