Έμβολα Ασανσέρ ανύψωση με γερανό

ανυψώσεις εμβόλου ασανσέρ με γερανοφόρα οχήματα

οι τοποθετήσεις εμβόλων γίνονται από την ταράτσα της οικοδομής

Στην ταράτσα, το συνεργείο που έχει αναλάβει την εγκατάσταση του ασανσέρ θα ανοίξει μια τρύπα στο καπάκι του μπετόν από πάνω. Αυτή η τρύπα θα χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση του εμβόλου, των σιδερένιων ή λάμες και των απαραίτητων εξαρτημάτων προς το φρέατιο, παρέχοντας τη δυνατότητα σωστής τοποθέτησης και συναρμολόγησης.

γάντζος του γερανού

Για την τοποθέτηση, λαμβάνουμε υπόψη τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις του εξοπλισμού, καθώς ο γάντζος του γερανού και το έμβολο, που είναι μακρύ και πρέπει να εισέλθει πρώτο μέσα στην τρύπα, προσαρμόζονται με προσοχή για να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή και την ασφάλη διεξαγωγή της διαδικασίας

ανύψωση με ιμάντες

Μόλις το έμβολο του ασανσέρ φθάσει στον πάτο και επαφίεται στο χώμα του φρεατίου, αποσυνδέουμε προσεκτικά τους ιμάντες ασφαλείας. Στη συνέχεια, η ομάδα μας αποχωρεί από την τρύπα που δημιούργησε το συνεργείο του ανελκυστήρα. Τέλος, επανακλείνουν την τρύπα, αφήνοντας τον χώρο σας ακέραιο και ασφαλή.

ο τρόπος είναι απλός και ασφαλής

Για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και την ασφάλεια της διαδικασίας, χρησιμοποιούμε έναν ειδικό τρόπο δέσιμου του έμβολου του ασανσέρ. Αυτός ο ειδικός τρόπος δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε το έμβολο με ακρίβεια πάνω από την τρύπα που έχει ανοίξει ο τεχνικός, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εμβόλων.

η κατασκευή και οι λάμες

Κατά την ανύψωση του έμβολου, παράλληλα με αυτό, μεταφέρονται και τα σιδερένια ή λάμες που απαιτούνται για την συναρμολόγηση εντός του φρεατίου. Με προσεκτικό στοχευσμό, τα σιδερένια εξαρτήματα περνούν από την τρύπα και συναρμολογούνται αποτελεσματικά εντός του φρεατίου, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της εργασίας με ακρίβεια και ασφάλεια.

χρήση γερανού για ανύψωση εμβόλου ασανσέρ
τοποθέτηση έμβολο απο ασανσέρ με χρήση ανυψωτικού γερανοφόρου
έμβολο ανύψωση με ιμάντες
τοποθετήσεις εμβόλων για ασανσέρ πανω απο την οικοδομή