Έμβολα Ασανσέρ ανύψωση με γερανό

ανυψώσεις εμβόλου ασανσέρ με γερανοφόρα οχήματα

οι τοποθετήσεις εμβόλων γίνονται από την ταράτσα της οικοδομής

επάνω στην ταράτσα το συνεργείο που έχει αναλάβει την εγκατάσταση του ασανσέρ θα ανοίξει στο καπάκι του μπετού από πάνω μια τρύπα

i

γάντζος του γερανού

για να χωρέσει ο γάντζος του γερανού και το έμβολο που είναι μακρύ και πρέπει να εισέλθει πρώτο μέσα στην τρύπα

ανύψωση με ιμάντες

αφού φθάσει μέχρι κάτω και πατήσει στο χώμα του φρεατίου αποσυνδέουμε τους ιμάντες και βγαίνουμε από την τρύπα που άνοιξε το συνεργείο του ανελκυστήρα και στο τέλος την ξανά κλείνουν

s

ο τρόπος είναι απλός και ασφαλής

με ειδικό τρόπο δένουμε το έμβολο του ασανσέρ και το στοχεύουμε ακριβώς επάνω από την τρύπα που έχει ανοίξει ο τεχνικός

η κατασκευή και οι λάμες

μαζί με το έμβολο θα περάσουν απο την τρύπα και τα σίδερα η αλλιώς λάμες που θα συναρμολογηθούν μέσα στο φρεάτιο

χρήση γερανού για ανύψωση εμβόλου ασανσέρ
τοποθέτηση έμβολο απο ασανσέρ με χρήση ανυψωτικού γερανοφόρου
έμβολο ανύψωση με ιμάντες
τοποθετήσεις εμβόλων για ασανσέρ πανω απο την οικοδομή