χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων για συντήρηση επιγραφών και αλλαγή λαμπτήρων

ανυψωτικό μηχάνημα συντήρηση φωτεινής επιγραφής και αλλαγή λαμπτήρων

ενοικιάσεις καλαθοφόρων μαζί με χειριστή για εργασίες σε γερανοί πινακίδες

πλύσιμο καθάρισμα και αλλαγή λαμπτήρων σε φωτεινές πινακίδες

χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων για εργασίες αλλαγή λαμπτήρων
τοποθετήσεις επιγραφών με γερανό